Gminne Centrum Zdrowia

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, w tym:

  • świadczenia profilaktyczne, w tym wizyty patronażowe u dzieci od 3. (trzeciego) do 9. (dziewiątego) miesiąca życia oraz wykonywanie testów przesiewowych u dzieci w wieku 0-6 r.ż. w terminach badań bilansowych,
  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta,
  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta,
  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby. 

Źródło: NFZ Olsztyn

Gabinet pielęgniarki środowiskowej czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 13:30 do 14:30.

Przyjmują:

  • Janina Rykowska
  • Mariola Kozłowska
  • Ewa Mączka
  • Barbara Chojnacka

Tel: (89) 522-02-45

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Rejestracja telefoniczna od godz. 8:00, tel. 89 519-26-83, 89 519-27-83, tel/fax 89 522-02-50, kom. 798067963.

Rejestracja internetowa poprzez stronę www.olsztynek.erejestracja.net. Dokonując rejestracji on-line należy wybrać "swojego" lekarza rodzinnego. Zarejestrowanie się do innego lekarza będzie skutkowało odmową przyjęcia.

Godziny przyjęć lekarzy w bieżącym tygodniu można sprawdzić tutaj.

 

Szukaj na stronie

 

Logo z odnośnikiem do biuletynu informacji publicznej

 

Logo z odnośnikiem do platformy usług administracji publicznej epuap