Gminne Centrum Zdrowia

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

Aktualności

UWAGA

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJĘ, IŻ W PRZYCHODNI W OLSZTYNKU CZYNNE SĄ WSZYSTKIE PORADNIE POZ, PORADNIE SPECJALISTYCZNE, FIZJOTERAPIA, PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ, USG oraz RTG.

W TROSCE O NASZYCH PACJENTÓW ORAZ DLA ICH BEZPIECZEŃSTWA NADAL UTRZYMANE SĄ PEWNE OGRANICZENIA NA TERENIE PRZYCHODNI.

PRZYPADKOWY KONTAKT Z INNYMI PACJENTAMI W POCZEKALNIACH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAWSZE NIESIE RYZYKO WZAJEMNEGO ZARAŻANIA SIĘ COVID 19.

W WEJŚCIU GŁÓWNYM RUCHEM KIERUJE PRACOWNIK PRZYCHODNI

 • Przychodzimy na wyznaczoną godzinę (nie chcemy abyście Państwo musieli oczekiwać na zewnątrz budynku).

 • Na każdej poczekalni jednorazowo może przebywać określona liczba osób.

 • W wejściu mierzona jest temperatura.

 • Dezynfekowane są dłonie (dezynfektor na ścianie).

 • Obowiązują maseczki.

 • Pacjenci wchodzą bez osób towarzyszących (wyjątek stanowią osoby wymagające opieki).

 • Zachowujemy odległość 2 metrową od pozostałych pacjentów.

WEJŚCIEM OD UL. KLIKOWICZA (po schodkach) ZAPRASZAMY DO PORADNI DZIECKA ZDROWEGO (szczepienia, bilanse, patronaże)

 • Dziecku towarzyszy tylko 1 opiekun (wyjątek dwoje lub więcej dzieci).

 • Przychodzimy na wyznaczoną godzinę (zaproszenie telefoniczne).

 • Obowiązują maseczki.

 • Mierzona temperatura w wejściu.

 • Dezynfekcja dłoni.

 • Na poczekalni przebywa 2 opiekunów z dziećmi.

WEJŚCIE DO PUNKTU POBRAŃ –PODJAZDEM OD STRONY GARAŻU

 • Godziny pracy od 7.00-8.30.

 • Wchodzimy pojedynczo (jedna osoba wychodzi druga wchodzi na poczekalnię).

 • Na poczekalni mogą przebywać 2 osoby.

 • Przed wejściem dezynfekujemy dłonie (dezynfekator wisi na ścianie).

 • Obowiązują maseczki.

WEJŚCIE DO IZOLATKI - PODJAZDEM OD STRONY GARAŻU

 • Czynna od godz. 9.00.

 • Do izolatki kieruje nas personel medyczny.

 • Przychodzimy na wyznaczoną godzinę.

 • Obowiązują maseczki.

 • Dezynfekujemy dłonie (dezynfekator wisi na ścianie).

REJESTRACJA DO LEKARZY A TAKŻE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE (wyjątek stanowią pacjenci, którzy bezpośrednio po wyjściu od lekarza mogą to zrobić w okienku rejestracji)

 • Prosimy umawiać się na wizyty po godzinie 11(łatwiejszy dostęp telefoniczny).

 • Podczas rejestracji proszę koniecznie zgłaszać objawy związane z infekcją: kaszel, temperatura, duszność, bóle mięśni. W tym przypadku najpierw zostanie udzielona teleporada.

 • Z infekcją nie przychodzimy osobiście do lekarza, umawiamy się najpierw na TELEPORADĘ.

 • Oprócz przyjęć osobistych nadal będą udzielane teleporady - w razie potrzeby lekarz zaprosi państwa na umówioną godzinę do przychodni.

 • Przypadki nagłe, urazy przyjmujemy niezwłocznie.

POTRZEBUJESZ RECEPTY – ZADZWOŃ!!!

LUB WRZUĆ KARTECZKĘ Z WYPISANYMI LEKAMI, PESELEM I NUMEREM TELEFONU DO SKRZYNKI PRZY DRZWIACH GŁÓWNYCH PRZYCHODNI

 • Recepty przygotowujemy drogą telefoniczną

 • Kod recept przesyłamy smsem- lub przekazujemy ustnie przez telefon (należy wtedy zapisać go na kartce).

 • 4 cyfrowy kod recepty + swój PESEL okazujecie Państwo w aptece i odbieracie leki.

 • Prosimy państwa o podawanie aktualnych numerów telefonów.

 • Jeżeli dzwonicie państwo z telefonów stacjonarnych lub forma przekazu ustnego kodu recepty jest wygodniejsza proszę poinformować o tym panią rejestratorkę.

W WINDZIE NA TERENIE PRZYCHODNI MOŻE PZREBYWAĆ 1 OSOBA LUB OSOBY ZAMIESZKUJĄCE WSPÓLNIE.

PERSONEL PRZYCHODNI WYPOSAŻONY JEST WE WSZELKIE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE, KLAMKI, PORĘCZE SĄ CYKLICZNIE DEZYNFEKOWANE.

GABINETY (w zależności od potrzeby) PODDAWANE SĄ DEKONTAMINACJI (oczyszczanie powietrza)

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY ALE PODYKTOWANE SĄ ONE TROSKĄ O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE.

OD NAS ZALEŻY CZY UCHRONIMY MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY PRZED TĄ STRASZNĄ CHOROBĄ.

NASZE PROŚBY I ZALECENIA:

1.UTRZYMUJMY DYSTANS

2. MYJMY CZĘSTO I DEZYNFEKUJMY DŁONIE

3. PROWADŹMY ZDROWY STYL ŻYCIA

4. PAMIĘTAJMY O NASZYCH SENIORACH I DBAJMY O NICH.

Dziękuję

Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia w Olsztynku

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Rozpoczynamy szczepienia dzieci do lat dwóch

Aby mieli Państwo poczucie bezpieczeństwa własnego a przede wszystkim swoich pociech przekazuję poniższe informacje.

Podczas wizyt związanych ze szczepieniami przestrzegane są obowiązujące wytyczne dotyczące zmniejszenia ryzyka transmisji SARS-CoV2 w czasie szczepienia i badania lekarskiego poprzedzającego szczepienie.

 • Przestrzegana jest procedura:
 • higieny rąk
 • używania środków ochrony osobistej
 • zapobiegania zranieniom
 • gospodarki odpadami
 • dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń
  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia

1 Dziecko na szczepienie umawiamy telefonicznie:

 • Zbieramy dokładny wywiad
 • czy dziecko, rodzice i pozostałe osoby wspólnie zamieszkujące nie gorączkują i czy w ostatnich dniach nie gorączkowały
 • czy w rodzinie wspólnie zamieszkującej ktoś kaszle, posiada duszności.
 • czy był kontakt z osobami z kwarantanny, lub podejrzanymi o Covit.
 • Wyznaczamy dokładną godzinę przyjęcia
 • z dzieckiem może być tylko 1 opiekun (wyjątek bliźniaki)
 • Obowiązkowa maseczka
 • Przed gabinetem dezynfekcja dłoni

Bardzo proszę abyście Państwo lojalnie informowali nas o przebytych infekcjach i ewentualnych kontaktach również w dniu szczepienia.

2. Opiekuna z dzieckiem zaprasza pielęgniarka (wejściem od ulicy Klikowicza)-proszę dzwonić.

3. W drzwiach następuje pomiar temperatury dziecka oraz opiekuna.

4. Przyjmujemy naprzemiennie – jedno dziecko w gabinecie a drugie w tym czasie na poczekalni.

5. Na przewijakach obowiązkowo białe podkłady.
6. Drzwi łączące korytarze na I piętrze pozostają zamknięte na czas szczepień ( brak kontaktu z innymi pacjentami oraz personelem)

7. Personel ( pielęgniarka, położna oraz lekarz przyjmuje w maseczkach, przyłbicy lub goglach oraz w rękawiczkach.

8. Po każdym dziecku ( w gabinecie badań i w gabinecie szczepień oraz poczekalni):

 • dezynfekujemy materacyk, leżankę, stetoskop, centymetr, miarkę oraz każdą powierzchnię z którą miało styczność dziecko i jego opiekun.

Poprzez powyższe działania chcemy zapewnić Państwu oraz maluchom bezpieczeństwo w czasie udzielania świadczeń.

Proszę o zrozumienie.
Z poważaniem Dyrektor D. Gruszczyńska

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Rejestracja telefoniczna od godz. 8:00, tel. 89 519-26-83, 89 519-27-83, tel/fax 89 522-02-50, kom. 798067963.

Rejestracja internetowa poprzez stronę www.olsztynek.erejestracja.net. Dokonując rejestracji on-line należy wybrać "swojego" lekarza rodzinnego. Zarejestrowanie się do innego lekarza będzie skutkowało odmową przyjęcia.

Godziny przyjęć lekarzy w bieżącym tygodniu można sprawdzić tutaj.

 

Szukaj na stronie

 

Logo z odnośnikiem do biuletynu informacji publicznej

 

Logo z odnośnikiem do platformy usług administracji publicznej epuap