Gminne Centrum Zdrowia

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

Aktualności

Szczepienia przeciwko grypie

UWAGA!!!!

GMINNE CENTRUM ZDROWIA ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLSZTYNKU

INFORMUJEMY, ŻE OD 29.09.2020 r. ROZPOCZĘLIŚMY SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE.

NA CHWILĘ OBECNĄ REALIZUJEMY SZCZEPIENIA DLA OSÓB URODZONYCH W 1955 r. I STARSZYCH, ZAMELDOWANYCH NA STAŁE W GMINIE OLSZTYNEK.

SZCZEPINIA FINASOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY OLSZTYNEK.

NIE WYKONUJEMY SZCZEPIEŃ ODPŁATNIE.

SZCZEPIENIA ODBYWAJĄ SIĘ

OD PONIEDZIEŁKU DO PIĄTKU

OD 10.00 DO 15.00

OSOBY CHCĄCE SIĘ ZASZCZEPIĆ MUSZĄ PRZEJŚĆ BADANIE LEKARSKIE  - REJESTRACJA POD

 NUMEREM TEL. 798 067 963

PO BADANIU NALEŻY UDAĆ SIĘ DO GABINETU SZCZEPIŃ OD UL. KLIKOWICZA

 (WEJŚCIE OD GARAŻY TAK JAK DO PUNKTU POBRAŃ)

UWAGA

SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJĘ, IŻ W PRZYCHODNI W OLSZTYNKU CZYNNE SĄ WSZYSTKIE PORADNIE POZ, PORADNIE SPECJALISTYCZNE, FIZJOTERAPIA, PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ, USG oraz RTG.

W TROSCE O NASZYCH PACJENTÓW ORAZ DLA ICH BEZPIECZEŃSTWA NADAL UTRZYMANE SĄ PEWNE OGRANICZENIA NA TERENIE PRZYCHODNI.

PRZYPADKOWY KONTAKT Z INNYMI PACJENTAMI W POCZEKALNIACH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAWSZE NIESIE RYZYKO WZAJEMNEGO ZARAŻANIA SIĘ COVID 19.

W WEJŚCIU GŁÓWNYM RUCHEM KIERUJE PRACOWNIK PRZYCHODNI

 • Przychodzimy na wyznaczoną godzinę (nie chcemy abyście Państwo musieli oczekiwać na zewnątrz budynku).

 • Na każdej poczekalni jednorazowo może przebywać określona liczba osób.

 • W wejściu mierzona jest temperatura.

 • Dezynfekowane są dłonie (dezynfektor na ścianie).

 • Obowiązują maseczki.

 • Pacjenci wchodzą bez osób towarzyszących (wyjątek stanowią osoby wymagające opieki).

 • Zachowujemy odległość 2 metrową od pozostałych pacjentów.

WEJŚCIEM OD UL. KLIKOWICZA (po schodkach) ZAPRASZAMY DO PORADNI DZIECKA ZDROWEGO (szczepienia, bilanse, patronaże)

 • Dziecku towarzyszy tylko 1 opiekun (wyjątek dwoje lub więcej dzieci).

 • Przychodzimy na wyznaczoną godzinę (zaproszenie telefoniczne).

 • Obowiązują maseczki.

 • Mierzona temperatura w wejściu.

 • Dezynfekcja dłoni.

 • Na poczekalni przebywa 2 opiekunów z dziećmi.

WEJŚCIE DO PUNKTU POBRAŃ –PODJAZDEM OD STRONY GARAŻU

 • Godziny pracy od 7.00-8.30.

 • Wchodzimy pojedynczo (jedna osoba wychodzi druga wchodzi na poczekalnię).

 • Na poczekalni mogą przebywać 2 osoby.

 • Przed wejściem dezynfekujemy dłonie (dezynfekator wisi na ścianie).

 • Obowiązują maseczki.

WEJŚCIE DO IZOLATKI - PODJAZDEM OD STRONY GARAŻU

 • Czynna od godz. 9.00.

 • Do izolatki kieruje nas personel medyczny.

 • Przychodzimy na wyznaczoną godzinę.

 • Obowiązują maseczki.

 • Dezynfekujemy dłonie (dezynfekator wisi na ścianie).

REJESTRACJA DO LEKARZY A TAKŻE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE (wyjątek stanowią pacjenci, którzy bezpośrednio po wyjściu od lekarza mogą to zrobić w okienku rejestracji)

 • Prosimy umawiać się na wizyty po godzinie 11(łatwiejszy dostęp telefoniczny).

 • Podczas rejestracji proszę koniecznie zgłaszać objawy związane z infekcją: kaszel, temperatura, duszność, bóle mięśni. W tym przypadku najpierw zostanie udzielona teleporada.

 • Z infekcją nie przychodzimy osobiście do lekarza, umawiamy się najpierw na TELEPORADĘ.

 • Oprócz przyjęć osobistych nadal będą udzielane teleporady - w razie potrzeby lekarz zaprosi państwa na umówioną godzinę do przychodni.

 • Przypadki nagłe, urazy przyjmujemy niezwłocznie.

POTRZEBUJESZ RECEPTY – ZADZWOŃ!!!

LUB WRZUĆ KARTECZKĘ Z WYPISANYMI LEKAMI, PESELEM I NUMEREM TELEFONU DO SKRZYNKI PRZY DRZWIACH GŁÓWNYCH PRZYCHODNI

 • Recepty przygotowujemy drogą telefoniczną

 • Kod recept przesyłamy smsem- lub przekazujemy ustnie przez telefon (należy wtedy zapisać go na kartce).

 • 4 cyfrowy kod recepty + swój PESEL okazujecie Państwo w aptece i odbieracie leki.

 • Prosimy państwa o podawanie aktualnych numerów telefonów.

 • Jeżeli dzwonicie państwo z telefonów stacjonarnych lub forma przekazu ustnego kodu recepty jest wygodniejsza proszę poinformować o tym panią rejestratorkę.

W WINDZIE NA TERENIE PRZYCHODNI MOŻE PZREBYWAĆ 1 OSOBA LUB OSOBY ZAMIESZKUJĄCE WSPÓLNIE.

PERSONEL PRZYCHODNI WYPOSAŻONY JEST WE WSZELKIE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE, KLAMKI, PORĘCZE SĄ CYKLICZNIE DEZYNFEKOWANE.

GABINETY (w zależności od potrzeby) PODDAWANE SĄ DEKONTAMINACJI (oczyszczanie powietrza)

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY ALE PODYKTOWANE SĄ ONE TROSKĄ O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE.

OD NAS ZALEŻY CZY UCHRONIMY MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY PRZED TĄ STRASZNĄ CHOROBĄ.

NASZE PROŚBY I ZALECENIA:

1.UTRZYMUJMY DYSTANS

2. MYJMY CZĘSTO I DEZYNFEKUJMY DŁONIE

3. PROWADŹMY ZDROWY STYL ŻYCIA

4. PAMIĘTAJMY O NASZYCH SENIORACH I DBAJMY O NICH.

Dziękuję

Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia w Olsztynku

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Rejestracja telefoniczna od godz. 8:00, tel. 89 519-26-83, 89 519-27-83, tel/fax 89 522-02-50, kom. 798067963.

Rejestracja internetowa poprzez stronę www.olsztynek.erejestracja.net. Dokonując rejestracji on-line należy wybrać "swojego" lekarza rodzinnego. Zarejestrowanie się do innego lekarza będzie skutkowało odmową przyjęcia.

Godziny przyjęć lekarzy w bieżącym tygodniu można sprawdzić tutaj.

 

Szukaj na stronie

 

Logo z odnośnikiem do biuletynu informacji publicznej

 

Logo z odnośnikiem do platformy usług administracji publicznej epuap