Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Cennik usług

Cennik badań laboratoryjnych: pobierz cennik. Do cen należy doliczyć 5,00 zł za pobranie.

 

Badania radiologiczne oraz badania USG:
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
1 Klatka piersiowa 45,00 zł
2 Zatoki 45,00 zł
3 Kręgosłup – odcinek lędźwiowy 55,00 zł
4 Kręgosłup – odcinek piersiowy 55,00 zł
5 Kręgosłup – odcinek szyjny 55,00 zł
6 Stawy biodrowe, miednica, jama brzuszna 55,00 zł
7 Kości i stawy (1 pł) 40,00 zł
8 Kości i stawy (2 pł) 70,00 zł
9 Czaszka 60,00 zł
10 USG jamy brzusznej 100,00 zł
11 USG jamy brzusznej z USG prostaty 110,00 zł
12 USG tarczycy 100,00 zł
13 USG sutków 100,00 zł
14 USG prostaty 100,00 zł
15 USG szyi 100,00 zł
16 USG ślinianki 100,00 zł
17 USG kończyny dolnej 100,00 zł
18 USG dopplerowskie naczyń kończyny dolnej 180,00 zł
19 USG dopplerowskie dołów pachowych 100,00 zł
20 USG dopplerowskie dołów podkolanowych 100,00 zł
21 USG dopplerowskie naczyń obu kończyn dolnych 260,00 zł
22 USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych 160,00 zł
Szczepienia
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Szczepienie Rotarix  300,00 zł 
2 Szczepienie Infanrix HEXA 200,00 zł
3 Szczepienie Engerix 60,00 zł
4 Szczepienie przeciw grypie 40,00 zł
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Porada lekarska 100,00 zł
2 Badanie USG ginekologiczne 100,00 zł
3 Cytologia 15,00 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Porada lekarska 100,00 zł
2 Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne   200,00 zł
3 Zmiana opatrunków 60,00 zł
4 Usunięcie opatrunku gipsowego 100,00 zł
5 Usunięcie szwów 60,00 zł
6 Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych, głębokich ran obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową 200,00 zł
7 Zaopatrzenie ran powierzchniowych 200,00 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Porada lekarska 100,00 zł
2 Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne   200,00 zł
3 Zmiana opatrunków 60,00 zł
4 Usunięcie opatrunku gipsowego 100,00 zł
5 Usunięcie szwów 60,00 zł
6 Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych, głębokich ran obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową 200,00 zł
7 Zaopatrzenie ran powierzchniowych 120,00 zł
8 Iniekcja domięśniowa okołostawowa 200,00 zł
Poradnia Dermatologiczna
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Porada lekarska 100,00 zł
2 Kriochirurgia 1-2 wykwity   50,00 zł
3   Kriochirurgia 3-6 wykwitów 70,00 zł
4   Kriochirurgia 7-10 wykwitów 100,00 zł

Poradnia Otolaryngologiczna
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Porada lekarska 100,00 zł
2 Opanowanie krwotoku z nosa – tamponada przednia   60,00 zł
3 Ocena stanu zdrowia związana z medycyną pracy 80,00 zł
4 Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha, gardła 100,00 zł

Badanie lekarskie w celu wydania zaświadczenia na życzenie
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta 30,00 zł
2 Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta do celów sanitarno–epidemiologicznych   40,00 zł
3 Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia kierowcy pojazdów 200,00 zł

Poradnia POZ
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Porada lekarska w domu pacjenta (na terenie miasta) 120,00 zł
2 Porada lekarska w domu pacjenta (poza terenem miasta) 120,00+3,00 za kilometr
3   Porada lekarska na miejscu 100,00 zł
4 Zabiegi pielęgnacyjne:  
  a) iniekcja dożylna 20,00 zł
  b) iniekcja domięśniowa, podskórna, śródskórna 15,00 zł
  c) założenie opatrunku 20,00 zł
  d) unieruchomienie kończyny 40,00 zł
  e) wlew kroplowy 50,00 zł
  f) inne zabiegi (usunięcie kleszcza, płukanie ucha, oka) 40,00 zł
  g) EKG 25,00 zł
  h) pomiar cukru 8,00 zł
  i) pomiar ciśnienia 5,00 zł
  j) spirometria 40,00 zł
  k) test CRP 10,00 zł

Ratownictwo medyczne
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1   Wyjazd specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy 500,00 + 3,00 za 1 km
 

Opłaty za udział własny pacjenta w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego:
  1. Pacjenci z I stopniem niepełnosprawności 100% odpłatności:
    • w obrębie miasta 25,00 zł
    • poza miastem 30,00 zł za godzinę pracy + 3,00 za 1 km
  2. Pacjenci z II stopniem niepełnosprawności 60 % odpłatności:
    • w obrębie miasta 15,00 zł
    • poza miastem 18,00 zł. za godzinę pracy + 1,80 za 1 km

O stopniu niepełnosprawności orzeka lekarz.

Data dodania: 2022-12-29 12:40:25
Data edycji: 2023-01-31 20:50:27
Ilość wyświetleń: 858

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej