Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Cennik usług

Cennik badań laboratoryjnych: pobierz cennik. Do cen należy doliczyć 5,00 zł za pobranie.

 

Badania radiologiczne oraz badania USG:
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
1 Klatka piersiowa 55,00 zł
2 Zatoki 55,00 zł
3 Kręgosłup – odcinek lędźwiowy 100,00 zł
4 Kręgosłup – odcinek piersiowy 100,00 zł
5 Kręgosłup – odcinek szyjny 100,00 zł
6 Stawy biodrowe, miednica, jama brzuszna 100,00 zł
7 Kości i stawy (1 pł) 50,00 zł
8 Kości i stawy (2 pł) 90,00 zł
9 Czaszka 60,00 zł
10 USG jamy brzusznej 130,00 zł
11 USG jamy brzusznej z USG prostaty 150,00 zł
12 USG tarczycy 150,00 zł
13 USG piersi 150,00 zł
14 USG prostaty 150,00 zł
15 USG szyi 150,00 zł
16 USG ślinianki 150,00 zł
17 USG tkanek miękkich 150,00 zł
18 USG kończyny dolnej 150,00 zł
19 USG jąder 150,00 zł
20 USG dołów pachowych 150,00 zł
21 USG dołów podkolanowych 150,00 zł
22 USG węzłów chłonnych 150,00 zł
23 USG dopplerowskie naczyń kończyny dolnej 200,00 zł
24 USG dopplerowskie naczyń obu kończyn dolnych 350,00 zł
25 USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych 180,00 zł
Szczepienia
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
     
2 Szczepienie Infanrix HEXA 230,00 zł
3 Szczepienie przeciw grypie 50,00 zł
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Porada lekarska 200,00 zł
2 Badanie USG ginekologiczne 160,00 zł
3 Cytologia 20,00 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Porada lekarska 200,00 zł
2 Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne   260,00 zł
3 Zmiana opatrunków 80,00 zł
4 Usunięcie opatrunku gipsowego 130,00 zł
5 Usunięcie szwów 80,00 zł
6 Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych, głębokich ran obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową 260,00 zł
7 Zaopatrzenie ran powierzchniowych 260,00 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Porada lekarska 200,00 zł
2 Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne   260,00 zł
3 Zmiana opatrunków 80,00 zł
4 Usunięcie opatrunku gipsowego 130,00 zł
5 Usunięcie szwów 80,00 zł
6 Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych, głębokich ran obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową 260,00 zł
7 Zaopatrzenie ran powierzchniowych 160,00 zł
8 Iniekcja domięśniowa okołostawowa 130,00 zł
Poradnia Dermatologiczna
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Porada lekarska 200,00 zł
2 Kriochirurgia 1-2 wykwity   70,00 zł
3 Kriochirurgia 3-6 wykwitów 100,00 zł
4 Kriochirurgia 7-10 wykwitów 140,00 zł

Poradnia Otolaryngologiczna
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Porada lekarska 200,00 zł
2 Opanowanie krwotoku z nosa – tamponada przednia 100,00 zł
3 Ocena stanu zdrowia związana z medycyną pracy 100,00 zł
4 Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha, gardła 130,00 zł

Badanie lekarskie w celu wydania zaświadczenia na życzenie
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta 50,00 zł
2 Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta do celów sanitarno–epidemiologicznych 60,00 zł
3 Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia kierowcy pojazdów 200,00 zł

Poradnia POZ
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Porada lekarska w domu pacjenta (na terenie miasta) 200,00 zł
2 Porada lekarska w domu pacjenta (poza terenem miasta) 200,00+4,00 za kilometr
3 Porada lekarska na miejscu 200,00 zł
4 Zabiegi pielęgnacyjne:  
  a) iniekcja dożylna 40,00 zł
  b) iniekcja domięśniowa, podskórna, śródskórna 30,00 zł
  c) założenie opatrunku 40,00 zł
  d) unieruchomienie kończyny 80,00 zł
  e) wlew kroplowy 100,00 zł
  f) inne zabiegi (usunięcie kleszcza, płukanie ucha, oka) 100,00 zł
  g) EKG 50,00 zł
  h) pomiar cukru 15,00 zł
  i) pomiar ciśnienia 15,00 zł
  j) spirometria 100,00 zł
  k) test CRP 15,00 zł

Ratownictwo medyczne
Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa
 1 Wyjazd specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy 700,00 zł + 4,00 zł za 1 km
 

Opłaty za udział własny pacjenta w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego:
  1. Pacjenci z I stopniem niepełnosprawności 100% odpłatności:
    • w obrębie miasta 50,00 zł
    • poza miastem 50,00 zł za godzinę pracy + 4,00 za 1 km
  2. Pacjenci z II stopniem niepełnosprawności 60 % odpłatności:
    • w obrębie miasta 30,00 zł
    • poza miastem 30,00 zł za godzinę pracy + 2,40 zł za 1 km

O stopniu niepełnosprawności orzeka lekarz.

Data dodania: 2022-12-29 12:40:25
Data edycji: 2023-11-29 19:28:35
Ilość wyświetleń: 3812

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej