Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo. Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia (mieszkanie, odżywianie, wypoczynek) oraz pracy. Im są one gorsze, tym łatwiej o rozwój choroby. Do zachorowania osoby zarażonej może dojść na skutek osłabienia odporności organizmu spowodowanej np. niedożywieniem czy bardzo złymi warunkami mieszkaniowymi.

Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15 mg/dobę, szybka utrata masy ciała.

Program skierowany jest do wszystkich osób powyżej 18 r.ż, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, ale miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę, lub u których stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą,uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki środowiskowej.

Co czeka pacjenta w ramach programu?

Pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadza edukację zdrowotną.

Jeżeli w ankiecie pacjent uzyska:

  • 10–24 punktów, to jest osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety lekarzowi POZ. Wskaże pacjentowi tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

  • 1–9 punktów, to jest osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje pacjenta do dalszej diagnostyki. Kolejny raz można wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach.

 

 
Data dodania: 2023-02-13 19:39:33
Data edycji: 2023-02-13 19:55:04
Ilość wyświetleń: 481

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej