Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo. Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia (mieszkanie, odżywianie, wypoczynek) oraz pracy. Im są one gorsze, tym łatwiej o rozwój choroby. Do zachorowania osoby zarażonej może dojść na skutek osłabienia odporności organizmu spowodowanej np. niedożywieniem czy bardzo złymi warunkami mieszkaniowymi.

Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15 mg/dobę, szybka utrata masy ciała.

Program skierowany jest do wszystkich osób powyżej 18 r.ż, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, ale miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę, lub u których stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą,uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki środowiskowej.

Co czeka pacjenta w ramach programu?

Pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadza edukację zdrowotną.

Jeżeli w ankiecie pacjent uzyska:

  • 10–24 punktów, to jest osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety lekarzowi POZ. Wskaże pacjentowi tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

  • 1–9 punktów, to jest osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje pacjenta do dalszej diagnostyki. Kolejny raz można wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach.

 

 
Data dodania: 2023-02-13 19:39:33
Data edycji: 2023-02-13 19:55:04
Ilość wyświetleń: 154

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej